Ga direct naar de inhoud van de pagina

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Europa investeert in zijn platteland. Het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU wordt gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Zie https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_nl.

Wat is LEADER?

LEADER richt zich op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners, ondernemers en organisaties bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kun je vervolgens een LEADER-bijdrage aanvragen. Dat is een eenmalige investeringsbijdrage. Daarna moet het project 'op eigen benen' staan. Een vitaal Salland, daar gaan we voor!

Waar komt het LEADER-geld vandaan?

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3) en wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. De provincie, gemeenten en waterschappen stellen naast de Europese LEADER-bijdrage ook cofinanciering beschikbaar. Daarnaast moet je als initiatiefnemer ook zelf investeren of andere financiering zoeken.

Lees meer over LEADER Salland.