Ga direct naar de inhoud van de pagina

Wat is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)?

Salland is al mooi! Om Salland ook mooi te houden op de lange termijn, hebben de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte het toekomstbeeld voor Salland in een LOP-visie vastgelegd. Dit plan dateert uit 2008, maar is nog steeds actueel.

Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Salland Eigen

De LOP-visie (pdf, 4 MB) schetst het toekomstbeeld voor Salland. De visie maakt duidelijk welke ontwikkelingen passen in het Sallandse landschap en hoe het karakter van dit landschap versterkt kan worden. Zowel inwoners als andere betrokkenen hebben bij het opstellen van de visie een voorkeur uitgesproken voor het scenario 'Salland Eigen', onder het motto: Salland is al mooi!. De kern van Salland Eigen is versterking van het al bestaande landschap, behoud van streekeigen kenmerken en het tegengaan van verloedering.

Inventarisatie en analyse

Deze hoofdrichting is vertaald in de visie. De dynamiek in het gebied wordt aangegrepen om het landschap te versterken en te ontwikkelen. De ontwikkelingen die in het gebied spelen en op het gebied afkomen worden ingezet als 'motoren' voor landschapsontwikkeling.

Het rapport Inventarisatie en analyse (pdf, 8 MB) bevat de aanloop naar de visie op het landschap van Salland. Het bevat een beschrijving van de landschapskarakteristiek, een overzicht van beleid en ontwikkelingen en een toelichting op de scenario’s. Ze maken deel uit van de zoektocht naar een passende visie voor Salland. Dit document maakt de keuzes in de visie inzichtelijk. Het vormt de basis voor de landschapsvisie van Salland.

Thema-uitwerkingen

De rapportage Thema uitwerkingen (pdf, 4 MB) is de uitwerking van 3 belangrijke structuurdragers van het Sallandse landschap, namelijk erven, weteringen en lanen. De gemeenten gebruiken dit rapport om in gesprek te gaan met initiatiefnemers en zo de kwaliteit van de ideeën te vergroten. Ook kunnen de initiatiefnemers er zelf inspiratie uit putten.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
LOP-thema uitwerkingen  pdf 3.875,1 KB Download
LOP-visie  pdf 4.260,2 KB Download
LOP-visiekaart  pdf 14.845,5 KB Download
LOP-inventarisatie en analyse  pdf 8.051,6 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht