Ga direct naar de inhoud van de pagina

Biomassalland

Stichting Biomassalland brengt door goed gebruik van het snoeihout de CO2 uitstoot terug.

Thumbnail Thumbnail

Regionale keten voor terugbrengen CO2

Dit project omvat het opzetten van een regionale keten waardoor snoeihout, dat nu grotendeels wordt afgevoerd buiten de regio, binnen Salland blijft en gebruikt wordt voor houtketels. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot teruggebracht. Stichting Biomassalland, bestaande uit de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland en Borgman Beheer, zorgt voor het maken van een beheerplan, aanplant, snoeien, afvoer en verbranding van biomassa binnen Salland.

Filmpje over Biomassalland

Bekijk hieronder een filmpje over het project Biomassalland.

Naar een YouTube filmpje

Verslag Snippermiddag Coöperatie Biomassalland

Vrijdagmiddag 2 november 2012 verzamelde een groep Sallandse beheerders zich op het biomassa erf van de Coöperatie Biomassalland. Tijdens het middagprogramma hebben de geïnteresseerde beheerders zich
laten informeren over de plannen en ambities van de onlangs opgerichte coöperatie en namen zij deel aan de velddemonstratie.

Lees het verslag over de Snippermiddag Coöperatie Biomassalland (pdf, 498 kb).

Subsidiebijdragen

De EU heeft een susbsidie beschikbaar gesteld van € 40.250. Overheden hebben voor € 26.881 bijgedragen.

Europees fonds voor landbouw en plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij stichting Biomassalland. Kijk hiervoor op:

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Verslag Snippermiddag Coöperatie Biomassalland  pdf 498,2 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht