Ga direct naar de inhoud van de pagina

Projecten in uitvoering

De projecten in uitvoering kunnen mede uitgevoerd worden dankzij subsidies van de EU, provincie, gemeenten, waterschappen en private investeringen.

Tot en met 2013 is er 70 miljoen euro geïnvesteerd in Salland door middel van het gebiedsprogramma Salland en het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER Salland. De tastbare resultaten vind je onder Gerealiseerde projecten. Maar we wilden verder! De nieuwe projecten van De Kracht van Salland vind je in de linkerkolom. Haak aan en werk mee aan De Kracht van Salland!