Ga direct naar de inhoud van de pagina

OZO Verbindzorg Jeugd

Salland is eind 2015 opnieuw geselecteerd als ‘Leadergebied’ en kan gebruikmaken van Europese Leadergelden voor plattelandsontwikkeling. Het Leaderproject ‘OZO Verbindzorg Jeugd’ is in april 2019 goedgekeurd en kan van start.

Doel van dit project is het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen ouders van zorgleerlingen en alle onderwijs- en zorgpartijen rondom hen. Door communicatie met alle betrokkenen via het online samenwerkingsplatform OZO Verbindzorg Jeugd is er beter zicht op wat de leerling nodig heeft. Ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) hebben hierin de regie, conform de wet op Passend Onderwijs en de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel is dat ouder en kind beter geholpen worden.

Het online platform OZO Verbindzorg Jeugd wordt tot nu toe vooral ingezet voor ouderenzorg. Vanuit de onderwijsinstellingen Mijn Plein, Carmel College Salland en Capellenborg kwam de vraag om dit online communicatieplatform ook in te zetten voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. In het algemeen maar ook specifiek bij speciale gebeurtenissen zoals de coronacrisis is goede onlinecommunicatie via het platform al van groot belang gebleken. Op deze manier is er goed zicht op het welbevinden van de leerlingen en is er goede communicatie tussen de ouders, onderwijs en zorgverleners.

Voor de invoering van OZO Verbindzorg Jeugd is een eenmalige Leader bijdrage toegekend van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Raalte en Olst-Wijhe).