Ga direct naar de inhoud van de pagina

Gerealiseerde projecten binnen Salland Deal

Salland Deal is een netwerkorganisatie die werkt aan een vitaal platteland. Wij zijn actief op het gebied van landbouw, natuur, landschap, water en klimaat van Salland.

We werken aan projecten die we op korte termijn kunnen oppakken en aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de toekomst.

Wie zijn wij?

Salland Deal bestaat nu uit een samenwerking tussen Stichting IJssellandschap, pachtersvereniging, LTO Salland, Waterschap Drents Overijsselse Delta (DODelta), Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Stichting Kostbaar Salland (SKS), de Sallandse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Agrarisch Natuur Vereniging (ANV) Groen Salland en terrein beherende organisaties vertegenwoordigd via Landschap Overijssel.

Wat willen we bereiken?

Wij hebben de handen ineen geslagen omdat wij samen een ‘Plus’ kunnen bereiken voor de samenleving, het Sallandse landschap en voor individuele ondernemers, gebruikers en bezoekers. Samen werken wij aan een vitaal platteland op het gebied van landbouw, natuur, landschap, water en klimaat van Salland.

Succesvolle aanpak

We hebben gekozen voor een integrale aanpak waarbij we tegenstrijdige belangen, verschillende aanpakken, verschillende tijdsplanningen, soms tegenstrijdige doelen bundelen in gezamenlijke doelen. Dat doen wij omdat een vitaal platteland ons aan het hart gaat. Dat onze aanpak succesvol is, kun je zien aan de projecten die we al hebben afgerond. Je kunt ze aanklikken in de linker kantlijn.