Ga direct naar de inhoud van de pagina

Subsidies

In Salland zijn er verschillende subsidies en regelingen die u kunnen helpen uw initiatief van de grond te krijgen. Op deze pagina lees je hier meer over.

Een subsidie is een mooie aanvulling op een eventuele financieringstekort voor jouw initiatief. Realiseer je zich wel dat een subsidie vaak voorwaarden met zich meebrengt, bijvoorbeeld aan administratie en communicatie-uitingen.

Subsidieregelingen zijn vaak maar een bepaalde tijd open voor aanvragen. Daarom linken we op deze pagina zo veel mogelijk direct naar websites, waar je de actuele informatie over specifieke regelingen kunt vinden. Of we verwijzen naar de contactpersonen die je meer kunnen vertellen over de mogelijkheden. Via de nieuwsbrief wijzen wij je ook op subsidieregelingen die voor jou van toepassing kunnen zijn.

Gemeentelijke regelingen

Er bestaat de mogelijkheid om bij je gemeente een subsidie aan te vragen voor jouw initiatief of project. Daarvoor kun je contact opnemen met je gemeente of kijk op hun website:

Provinciale en regionale regelingen

Provincie Overijssel kent over het algemeen veel subsidieregelingen. Bekijk deze regelingen op hun website.

Landelijke subsidies

  • De overheid verstrekt subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en woningbezitters. Meer informatie vind je op de website van Rijksoverheid.
  • Speciaal voor ondernemers heeft de Rijksoverheid de website Ondernemersplein ontwikkeld. Hiermee zien zij eenvoudig welke subsidies voor hen interessant kunnen zijn.
  • Voor landbouw, visserij en het beheer van natuur en landschappen gelden diverse subsidieregelingen. Deze zijn zowel voor de individuele ondernemers als voor gezamenlijke initiatieven en/of innovatieve projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert veel van die subsidies uit. Sommige kun je het hele jaar door aanvragen, andere alleen in bepaalde periodes.

Europese regelingen

Om in aanmerking te komen voor een Europese subsidie, moet je in veel gevallen samenwerken met partners uit andere Europese landen of passen in een Europese regeling. Dit zijn over het algemeen geen gemakkelijke subsidies om te verwerven en te verantwoorden.

Via het Europaloket van provincie Overijssel vind je meer informatie over de belangrijkste Europese subsidieregelingen waarbij provincie is betrokken.

Het Europese subsidieprogramma LEADER Salland is interessant voor ondernemers, (vrijwilligers)organisaties en inwoners die de handen ineen slaan om vernieuwende activiteiten op het platteland op te zetten.

Projectidee

Heb je een projectidee op het gebied van economie, duurzaamheid of sociale innovatie, neem dan contact op een Leadercoördinator:

Download het format projectplan Leader Salland (Worddocument, 56 KB) en vul het in.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Format projectplan Leader Salland  docx 55,6 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht