Ga direct naar de inhoud van de pagina

De LEADER filosofie

In 1991 heeft de Europese Unie het LEADER programma geïntroduceerd met als doel om de bewoners van de plattelandsgebieden te inspireren, stimuleren en ondersteunen.

Veel Europese plattelandsgebieden kennen een terugloop in werkgelegenheid en inwonertal. Om deze ontwikkelingen te keren is vernieuwing op het platteland nodig. Die vernieuwing moet niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet komen vanuit de samenleving, dus van onderaf. Samenwerking en het overdragen van ervaringen zijn daarbij belangrijk. Het gaat om de ontwikkeling en vernieuwing van een gebied als geheel.

LEADER staat voor 'Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, oftewel de verbinding tussen acties om de plattelandseconomie te ontwikkelen. Kernwoorden zijn innovatie, van onderaf, samenwerking, overdragen van ervaringen en gebiedsgericht.  Een andere naam voor de LEADER aanpak is ‘Community Led Local Development’ (CLLD), oftewel de door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.