Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Liesbeth Grijsen

Liesbeth Grijsen is wethouder in de gemeente Deventer en heeft onder andere plattelandsontwikkeling in haar portefeuille. Ook is ze lid van de Lokale Actie Groep Leader Salland.

“Ik woon, werk en leef al jaren in het prachtige buitengebied van de gemeente Deventer. Ons buitengebied is niet alleen prachtig, maar ook krachtig. Door samen te werken bundelen we in Salland onze krachten om initiatieven van onderop te stimuleren en te faciliteren. Dat krijgt vorm in elk dorp, in grote en heel kleine initiatieven. De laatste jaren komt er steeds meer op het buitengebied af: ontwikkelingen in de landbouw, biodiversiteit, een toenemende ruimtevraag voor energieopwekking en klimaatadaptatie, toenemende aandacht voor het landschap en behoud van de leefbaarheid van onze gemeenschappen. Deze opgaven zijn grensoverschrijdend.

Wat mij zo trots maakt op onze bewoners/plattelanders is hun mentaliteit. Zij geven gestalte aan kracht, aan noaberschap, door een grote mate van saamhorigheid, samenwerkingsbereidheid en ‘de schouders eronder’. Dat is de kracht van Salland.”

Logo's van partners