Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Willemien Schoneveld

Willemien is lid van de Lokale Actie Groep Leader Salland en bestuurslid van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen.

"Al jaren ben ik betrokken bij Leader Salland en heb ik een bijdrage mogen leveren aan onder andere de gebiedsontwikkeling, waaruit het netwerk De Kracht van Salland is ontstaan en het Salland Café. Een plek waar initiatiefnemers en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en versterken op inspirerende locaties in Salland. In de Lokale Actie Groep van Leader is het prachtig om te zien welke innovatieve ideeën er, met draagvlak uit de bevolking, ontstaan op het platteland om de lokale economie en de onderlinge verbondenheid te vergroten. Dat is goed voor de leefbaarheid in de dorpen en ik denk graag mee met deze nieuwe projecten. Vanuit de Rabobank Salland, waar ik jaren werkzaam was, ben ik gewend om verbindingen tot stand te brengen tussen mensen en organisaties. Samen ben je sterker dan alleen en ik lever hiertoe graag een bijdrage vanuit mijn brede netwerk."

Betrokkenheid

"Mijn brede maatschappelijke interesse zet ik in bij een aantal verenigingen en stichtingen, waar ik als bestuurslid of vrijwilliger betrokken ben: een sporthal, een museum, de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen, een project in de informele zorg in dorpen. Daarnaast ben ik dialoogbegeleider en actief op het gebied van vrijetijdseconomie en politiek."

Financieel

"Vanuit mijn achtergrond ben ik financieel planner en geïnteresseerd in het mogelijk maken van nieuwe businessmodellen in de burgerinitiatieven die met subsidie tot stand zijn gekomen.

Je kunt contact met mij opnemen via w.woestenenk@gmail.com."

 

Logo's van partners