Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Cor Bosch

Cor Bosch werkt als kavelruilcoördinator voor de projecten rond de N35 en t, Boetelerveld in opdracht van gemeente Raalte.

Ook buiten deze gebieden kan men met vragen over grondruil, verkoop of koop bij hem terecht. Een goed gesprek aan de keukentafel hierover kan dan helderheid bieden.

Kavelruil rond N35

“Met de kavelruil rond de N35 wordt de verkeersveiligheid op de N35 van de Ganzepan tot aan Haarle verbeterd. Door kavelruil komen huis- en veldkavels van dezelfde eigenaar namelijk aan 1 kant van de weg te liggen, zodat er landbouwvoertuigen minder oversteken. Ook komen er door kavelruil gronden vrij die nodig zijn voor bijvoorbeeld kruispunten en parallelwegen. Voor de agrarische ondernemers zelf draagt een goede verkaveling bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.”

Kavelruil ’t Boetelerveld

“’t Boetelerveld is een Natura 2000-gebied. Er zijn verschillende herstelmaatregelen in en rondom het natuurgebied uitgevoerd. Zo is de grondwaterstand verhoogd, wat gevolgen kan hebben voor de bruikbaarheid van de grond. De door de provincie voor compensatie aangekochte gronden zijn in deze kavelruil ingebracht. Zo is de landbouwstructuur verbeterd en is er ook een oplossing voor de agrariërs die met regels en maatregelen geconfronteerd worden. Dit project is bijna afgerond.”

Ik ben te bereiken via telefoonnummer 06 - 18 65 10 86 of via e-mail info@c2bosch.nl.

Logo's van partners