Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Kennismaken en ontmoeten in Diepenveen

Op zaterdag 22 juni 2019 hebben de inwoners van Diepenveen een midzomerevenement gevierd. De KrachtvanSalland-cheque is gebruikt om het programma in de ochtend uit te breiden met een mooi concert voor de oudere inwoners van Diepenveen.

De Taakgroep Kennismaken en Ontmoeten Diepenveen kan terugkijken op een succes. De groep ouderen die maar af en toe zorgcentrum Sparrenheuvel verlaat, was samen met begeleiders ruim aanwezig bij het evenement. Het concert viel hen zeer in de smaak, evenals de koffie, cake en broodjes. De aanwezigen hebben anderhalf uur kunnen genieten van Shantykoor ‘De trossen los’ uit Twello. De taakgroep streeft naar een inclusieve gemeenschap, waarbij álle inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ook ouderen. Mede dankzij de KrachtvanSalland-cheque is dat goed gelukt.
Logo's van partners