Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Overige projecten

In 2019 en 2020 zijn al veel projecten gestart met de KrachtvanSalland-cheque. Dat is mede dankzij de laagdrempelige aanpak en de kracht van de regio. We hebben niet alle projecten uitgelicht, maar een totale lijst vind je hieronder.

Of er in 2021 nieuw budget beschikbaar wordt gesteld is op dit moment nog niet bekend. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van de Kracht van Salland houden we je via die weg op de hoogte. Er zijn initiatieven die in verband met het coronavirus in 2021 starten in plaats van in 2020, bijvoorbeeld initiatieven in het kader van 75 jaar vrijheid. 

Heb je vragen? Bel met initiatievencoach Giny Hoogeslag, telefoonnummer 06 - 13 48 89 37.

Samenwerken aan groen en biodiversiteit

 • Initiatiefgroep Beheer-WIJD - eigen beheer groen - opstart in samenwerking met de gemeente Deventer.
 • Proeftuin Lettele - Toegankelijkheid multifunctioneel voedselterrein, midden in het dorp.
 • Woonlocatie Landsherenpoort - Bloementuin op gemeentegrond door en voor wijkbewoners.
 • Jan Oostewechel - Tien bijen- en insectenherbergen in alle buurten van Heeten +
 • bijenstroken/amandelwilgen in dorp en buitengebied.
 • Bewoners Weseperweg en Het Wormer – Versterken groen bij toegangsweg dorp.
 • Werkgroep St. Antonius Mariënheem - Kruiden-, groente- en vlindertuin bij de basisschool.

Ontmoeting met/door bewegen

 • Mountainbike Netwerk Salland - Realisatie mountainbikeroute - 1e door stedelijk gebied.
 • Halte Z - Aanschaf sportmaterialen die beschikbaar zijn voor de hele wijk.
 • Deventer Boules Club Karro Deux- Kinderboules en een aandenken voor een nieuwe beweeg/ontmoetingsactiviteit in de wijk.
 • Scouting Westenenk - Veilige toren voor activiteiten kinderen.
 • Taakgroep herinrichting speelplein voorstad Noord - Waterpomp plein voorstad noord - tuin en speel/ontmoetingsplek.
 • DTO-Olst – Aangepast beweegaanbod samen met Sportdorpen Olst-Wijhe, zodat meer mensen mee kunnen doen.
 • PB Herxen - Bestaand pad verharden tot IJssel, zodat die voor meerdere doelgroepen goed te gebruiken is (rolstoelen, buggy’s, en dergelijke).
 • Jeu de Boulesbaan De Vloedkampen Raalte zuid - Aanleg jeu de boulesbaan.
 • Stichting vrienden van het Hofstedehuis - Pully Fit, bibberspiraal en bloemen- en moestuin voor bewoners Hofstedehuis.
 • Atletiekvereniging Salland - Lopend bevrijdingsvuur ophalen in Normandië, combi jeugd en ouderen.

Ontmoeten met muziek/cultuur/evenement

 • Taakgroep Kennismaken en Ontmoeten Diepenveen - Ochtendprogramma geschikt voor ouderen tijdens midzomerevenement.
 • Vrijheidsontbijt Bathmen (werkgroep) - Vrijheidsontbijt Bathmen.
 • Bewonersgroep Markvoorde - Ontmoetingsmarkt Borgele-Platvoet.
 • Werkgroep de Blekkerhoek - Activiteiten en materialen die voor langere termijn in te zetten zijn.
 • Historische vereniging 't Olster Erfgoed - Video-opnamen van de bevrijdingsactiviteiten in de hele gemeente. Juist ook laten zien hoe mensen omgaan met de situatie van de coronacrisis.
 • Deventer Huisgenoten - Zomerprogramma ouderen - vijflandenroute in huiskamers.
 • Nikki Terberg en theatergroep - Maken voorstelling over boerenleven - Vers van het Land.
 • Dauwtappen Middel - Overkapping laagdrempelig festival Dauwtappen Middel (in uitwisseling met onder andere Broekland).
 • Zorggroep Raalte tbv Ontmoeten Eigen Dorp Wesepe - Nieuw ontmoetingsproject opstarten met vrijwilligers.
 • Plattelandsvereniging Labor Wesepe - Wij-land Vrijland in het teken van 75 vrijheid.
 • Buurtvereniging ‘t Vogelnest (i.o) - Activiteiten verduurzamen nieuwe buurtvereniging in Raalte Noord.
 • Fanfare en drumband De Bergklanken - Jubileumconcert met alle muzikanten uit het dorp.
 • Raalter Ondernemers Verbond (ROV) - Aankleding Raalte centrum in het kader van 75 jaar vrijheid.
 • Werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem - Aanvulling zomerprogramma.
 • Britt Wigink - Memoryspel met bijnamen voor senioren, maar ook breder te gebruiken.
 • Dorpskwis Luttenberg – Eerste dorpskwis Luttenberg organiseren in najaar 2020.
 • Werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem - Winter- en zomerprogramma vrijheid 75 jaar.
 • Samen eten in Bathmen - Dagtocht organiseren voor deelnemers kookgroep.
 • Jos Segbers - Expositie 75-jaar vrijheid - foto's, knipsels, documenten en voorwerpen oorlogsperiode voor een brede groep tentoon stellen.
 • Stichting Wijhese Molen (molen 'de Vlijt' Marle) - Kunstmarkt en molenloop in aanloop naar renovatie van de molen.

Samen aan de slag met energie

 • PB Averlo Frieswijk - Verduurzaming Averlose revue.
 • Noaber-Energie - Activiteiten energie-café en energie-initiatieven.

Nieuwe ontmoetingslocatie

 • Stichting Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar - Ondersteuning van vrijwilligers bij de realisatie van een eigen museum met ontmoetingsruimte voor de wijde omgeving.
 • Plaatselijk Belang Lierderholthuis - Dorpsplatform online realiseren.
 • Stichting Vrienden van Loo - Aanloopkosten en ondersteuning vrijwilligers bij bouw NoaberLOOkaal.
 • Vrijwilligersorganisatie Humanitas Deventer - Organisatie en aankleding ontmoetingsruimte lotgenotenavonden zelfdoding.
 • De Mare Stichting openbaar onderwijs - Amfitheater bij dorpshuis de bongerd Welsum.
 • Stichting digitaal dorpsplein - Digitaal dorpsplein voor Heino realiseren.

Overig

 • Uitvoeringsgroep dorpsvisie Okkenbroek - Uitvoering dorpsvisie in werkgroepen - faciliteren Vrijwilligers inloop de Buut - Presentje voor de vrijwilligers De Buut.
 • Stichting Sportbelangen Luttenberg - Rookvrij krijgen van verschillende locaties, onder andere sport.
 • Plaatselijk Belang Den Nul - Opstellen dorpsplan in verband met sluiting school.
Logo's van partners