Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Wat is Leader?

Leader is onderdeel van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wordt uitgevoerd van 2023 tot en met 2027, met een uitloop tot en met 2029.

Leader richt zich op de versterking van het platteland op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en economie. Leader stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kun je vervolgens een Leaderbijdrage aanvragen.

In 1991 heeft de Europese Unie het Leaderprogramma geïntroduceerd om de bewoners van de plattelandsgebieden te inspireren, stimuleren en ondersteunen. Veel Europese plattelandsgebieden kennen een terugloop in werkgelegenheid en inwonertal. Om deze ontwikkelingen te keren is vernieuwingen innovatie op het platteland nodig. Die vernieuwing moet niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet komen vanuit de samenleving, dus van onderaf. Samenwerking en het overdragen van ervaringen zijn daarbij belangrijk. Het gaat om de ontwikkeling en vernieuwing van een gebied als geheel.

Waarvoor staat het woord Leader?

Leader staat voor 'Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, oftewel de verbinding tussen acties om de plattelandseconomie te ontwikkelen. Een andere naam voor de Leaderaanpak is ‘Community Led Local Development’ (CLLD): door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.

Logo's van partners