Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Salland Boert en Eet Bewust

Boeren en tuinders werken met consumenten aan het zichtbaar maken en ontwikkelen van hun bedrijven als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen, waar de samenleving trots op is.

De gecertificeerde boeren gaan in gesprek met burgers en organisaties over wat ze doen en waar ze voor staan. De boer kan zo inspelen op de samenleving en er ontstaat wederzijds waardering. Inmiddels hebben zich al ongeveer 85 boeren aangemeld voor dit initiatief van Stichting Ontwikkeling en Uitvoering Salland.

Het Leaderproject ‘Salland Boert en Eet Bewust’ is in april 2017 goedgekeurd. Het project ontvangt € 90.098 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte). Voorwaarde voor de Leaderbijdrage is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden regelen.

Meer informatie vind je op de website van Salland Boert en Eet Bewust.

Bekijk de laatste nieuwsbrief van Salland Boert en Eet Bewust.

Logo's van partners