Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

StageinregioSalland.nl

Doel van het project Stageinregiosalland.nl is het voorkomen van het weglekken van talent uit regio Salland en het verbinden van jongeren aan het regionale bedrijfsleven. Hiervoor is een online stageportaal opgezet, waarop een groot aantal bedrijven uit de regio zich inmiddels presenteren naar de Sallandse studenten en andersom.

Alle bedrijven en organisaties kunnen hun vacatures voor stageplaatsen op dit online portaal zetten. Ook kunnen studenten en leerlingen vanuit alle onderwijsrichtingen in Salland hun cv op het portaal plaatsen. Zo kunnen bedrijven en studenten zoeken naar de juiste match. Daarnaast is er een coördinator als aanspreekpunt/begeleider.

Het Leaderproject ‘StageregioSalland.nl’ is in februari 2019 goedgekeurd. Het project ontving € 61.467 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte). Voorwaarde voor de Leaderbijdrage is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden regelen.

Meer informatie vind je op de website van StageinregioSalland.
Logo's van partners