Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Van schoolplein naar buurtplein, Okkenbroek

Stichting Quo Vadis en inwoners van Okkenbroek verenigd in een werkgroep hebben het schoolplein van basisschool WereldWijzer omgevormd tot een buurtplein midden in het dorp Okkenbroek, waar dorpsbewoners van alle leeftijden kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

Het buurtplein geeft invulling aan een gemis in het dorp: een buitenontmoetingsplek voor alle inwoners in het dorp. Er was grote behoefte aan een uitdagende en veilige speelgelegenheid voor de kinderen en de dorpsbewoners wilden graag een mogelijkheid zien om elkaar buiten te ontmoeten. Dat was van groot belang om het dorp levendig te houden.

Het buurtplein biedt uitdaging voor de verschillende doelgroepen uit het dorp. Het plein kreeg een ontdektuin met veel struiken en planten voor insecten en andere beestjes, een waterpomp, koersbalveld, jeu-de-boulesbaan, volleybalveld, een klimmuur en andere uitdagende toestellen. 

Het Leaderproject ‘Van schoolplein naar buurtplein, Okkenbroek’ is in april 2019 goedgekeurd. Dit project ontving een Leaderbijdrage van € 60.017 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer). Voorwaarde voor de Leaderbijdrage is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden regelen.
Logo's van partners