Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Birgitte Keijzer

Portretfoto Birgitte Keijzer

Brigitte Keijzer is gebiedsregisseur voor Salland in het kader van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en werkt vandaaruit samen met het netwerk De Kracht van Salland. Zij is lid van de kerngroep en Salland Deal. Zij maakt deel uit van het gebiedsteam Salland in het kader van de PPLG.

"Vanuit de Provincie wordt gewerkt aan het opstellen van een plan voor het platteland in het kader van de verschillende klimaatopgaven. Overijssel heeft bewust gekozen om in dat plan te kiezen voor een strategie vanuit 3 sporen: klimaataanpak, perspectief voor de landbouw en behoud en versterken van de sociaaleconomische kwaliteit van het platteland. Omdat we gewend zijn in Salland samen te werken met allerlei partijen, ondernemers, overheden, onderwijs, instellingen en organisaties willen we dit PPLG programma samen oppakken met De Kracht van Salland. Daar ligt het netwerk en de kennis van het gebied en binnen dit netwerk werken verschillende sectoren samen aan de toekomst van Salland. Zo ontstaan innovatieve ideeën van onderop en leren we van elkaar."  

Waarom is samenwerken belangrijk?

"Ik vind samenwerking erg belangrijk. Het biedt de mogelijkheid om ieders kracht en expertise te gebruiken. Maar ook leren van elkaar en buiten ons eigen netwerk te kijken. Door slim combineren van zaken kunnen we werken aan een mooi en vitaal platteland in Salland."

Wat is je favoriete plek in Salland?

"Ik heb geen specifieke favoriete plek in Salland, maar ik kan super genieten van het Sallandse landschap in alle variëteiten."

Wil je contact opnemen met Birgitte Keijzer? Stuur dan een e-mail naar b.keijzer@overijssel.nl of bel telefoonnummer 06 - 51 23 44 21.

 

Logo's van partners