Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Marieke Hottenhuis

Marieke Hottenhuis is beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling voor de gemeente Deventer. Ze is ambtelijk adviseur in de Lokale Actie Groep Leader Salland (LAG) en lid van Salland Deal.

“Wonend in de stad Deventer, maar geboren en getogen in een plattelandsgemeente in Twente, voelt het als een cadeautje dat ik mij namens de gemeente Deventer mag inzetten voor een krachtig Salland. Dit doe ik als ambtelijk adviseur in de LAG, maar ook binnen het netwerk De Kracht van Salland. Specifiek voor Deventer ben ik betrokken bij de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland, voortkomend uit het Deventer coalitieakkoord.

Neem gerust contact met mij op via de e-mailadres m.hottenhuis@deventer.nl of telefoonnummer 0570 - 69 32 83.”
Logo's van partners