Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Monique van Schagen

Als contactpersoon buitengebied in opdracht van de gemeente Raalte is Monique een onafhankelijke gesprekspartner voor alle ondernemers en bewoners in het buitengebied.

“Ondernemers en bewoners in het buitengebied kunnen met allerlei vragen die te maken hebben met bedrijf, werk en wonen bij mij terecht. Indien nodig ben ik de schakel tussen hen en de gemeente, De Kracht van Salland of andere organisaties van bijvoorbeeld kr8 van Raalte. Ik volg als contactpersoon Cor Bosch op. Cor blijft wel bij aangelegenheden rondom kavelruil betrokken.”

Onafhankelijke gesprekspartner

“De transitie van de landbouw brengt voor agrariërs veel vragen, mogelijkheden, maar ook dilemma’s met zich mee. Deze brengen agrariërs niet snel ter sprake, omdat ze niet goed weten welke hulp goed aansluit bij hun boerenbestaan. De gemeente Raalte wil hen daarin ondersteunen en vindt het bovendien belangrijk dat ook niet-agrariërs op een laagdrempelige manier in gesprek kunnen met een onafhankelijke contactpersoon. Onafhankelijk, dus niet in dienst, maar wel in opdracht van de gemeente Raalte.”

Ervaring

“Ik ben opgegroeid op een boerderij en ging na de Hogere Landbouwschool in Deventer aan de slag als landbouwjournalist. Ik ken het buitengebied en de agrarische sector. De afgelopen jaren ben ik contactpersoon geweest voor gezinshuizen in Overijssel en Drenthe. Net als bij boerenbedrijven, zijn werk en privé daar sterk met elkaar verweven en dat maakt dat veranderingen grote invloed hebben op het leven van alle betrokkenen.”

Met welke vragen kan ik Monique bellen?

“U kunt alle vragen over wonen en werken in het buitengebied aan mij voorleggen. Dat gebeurt meestal gewoon aan de keukentafel. Het kan bijvoorbeeld gaan over uw bedrijf, actuele ontwikkelingen en de toekomst: bedrijfsovername, het vinden van een opvolger, het beëindigen van uw bedrijf of het vinden van een nieuw toekomstperspectief of wet- en regelgeving. Maar ook over veiligheid en wonen in het buitengebied, de relatie met medebewoners, over ondersteuning die de gemeente mogelijk kan bieden, financieel of beleidsmatig. Ik zal niet direct het antwoord paraat hebben, maar u in contact kunnen brengen met de mensen die die kennis wel hebben. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Daarbij is mijn uitgangspunt dat u zelf de regie blijft voeren.”

Afbakening van taken met de erfcoaches

“In het buitengebied van Raalte is Jantine Haverkamp namens provincie Overijssel actief als erfcoach. Zij ondersteunt erfeigenaren die hun erf of bebouwing willen verduurzamen of verbeteren. Daarnaast kan Jantine ook doorverwijzen bij thema’s rondom bijvoorbeeld agrarisch ondernemen, veiligheid of sociale knelpunten. Mijn functie en die van Jantine overlappen elkaar enigszins in die rol van doorverwijzer. We hebben daarom ook regelmatig contact met elkaar. Waar Jantine zich met name richt op vragen over ontwikkelingen op het erf, richt ik mij als contactpersoon nadrukkelijk op de verbinding tussen de bewoners van het buitengebied en de gemeente.”

Contact

“Wanneer u vragen heeft of in gesprek wilt, kunt u mij bereiken via telefoonnummer 06 - 83 89 05 97 of monique.van.schagen@raalte.nl. Ik zie ernaar uit u te ontmoeten!”.

 

Logo's van partners