Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Wimjan van der Heijden

Wimjan werkt als beleidsmedewerker taakveld subsidies bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

“Ik ben bij de Kracht van Salland betrokken om gezamenlijk te kijken naar de ontwikkelingen in het buitengebied van Salland. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties de beste zaken oppakken die leiden tot de beste ontwikkelingen van Salland. 

Ik heb enige kennis op het gebied van subsidies, externe financiering en politieke bestuurlijke verhoudingen. Ik heb ruim 20 jaar voor de provincie Overijssel gewerkt onder andere op de afdeling gemeentefinanciën, subsidiecontrole en de afdeling financiën team bestuur en directie. Op dit moment ben ik heel nauw betrokken bij het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en bij de Europese Interreg Fondsen.

Ik mag heel graag netwerken en contacten leggen met medeoverheden en alle maatschappelijke organisaties om samen te beoordelen welke opgaven er zijn die we gezamenlijk kunnen oppakken. Wanneer er ‘water-zaken’ aan de orde zijn, dan kan het waterschap haar naam als waterbeheerder volledig waarmaken.

Mijn taak is geslaagd wanneer er voldoende aandacht is voor de wateropgaven in Salland, dit mede gelet op klimaatontwikkelingen, waardoor het steeds warmer wordt, er meer sprake zal zijn van droogte en de regenbuien steeds extremer worden. Er moet hier veel meer aandacht voor zijn. Mijn opdracht is geslaagd wanneer dit voldoende op de kaart staat. 

Ik geniet van Salland door er met de auto doorheen te rijden. Ik kom steeds heel mooie plekken tegen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zandwetering aan de rand van de gemeente Deventer. Een heel mooi waterlichaam dat straks volledig gaat voldoen aan de Europese kaderrichtlijn waternormen. Maar Salland heeft veel meer te bieden! Ik denk bijvoorbeeld aan Klooster Sion, een geweldige locatie met veel geschiedenis, ik denk ook aan kasteel het Nijenhuis in Heino met zijn geweldige kunstcollectie, de IJssellinie met zijn geschiedenis. Het zijn allemaal zaken waarvan we dagelijks kunnen genieten. 

Ik heb hiervoor al aangegeven dat ik graag in contact kom met mensen vanuit allerlei maatschappelijke organisaties. Dus iedereen mag mij bellen (088 - 23 31 570) of mailen (wimjanvanderheijden@wdodelta.nl). Ik heb expertise op het gebied van subsidies en ik heb een netwerk om mensen soms verder te helpen. Ook kan ik mensen helpen met het aanvragen van subsidies. Dus als mensen mijn hulp nodig hebben dan hoor ik dit graag. 

Waterschap Drents Overijsselse wil graag in contact met de omgeving om ‘wateropgaven’ te realiseren. Schroom niet en neem contact met ons op.”

 

Logo's van partners