Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Annelies Zwat

Annelies is lid van de Lokale Actie Groep Leader Salland. Zij brengt ervaring in op het gebied van zorg, verkeer, landschap, recreatie, sport en bestuur.

“In de LAG kan ik de kennis en ervaring die ik met onderstaande functies heb opgedaan goed gebruiken. Het is heel mooi om mensen met elkaar te verbinden, via een project of een organisatie!

Dit doe ik ook via initiatievencoach Salland, als lid van de besliscommissie van de subsidieaanvragen ten behoeve van kleine leefbaarheidsprojecten in Salland. Onder het mom van Durven, Delen, Denken en Doen.

Met de reiscommissie van de ouderenbond KBO-PCOB afdeling Heeten, houd ik mij bezig met het uitstippelen van meerdaagse reizen voor de KBO-PCOB afdeling Heeten en ben ik ook 1 van de reisleiders.

Voor GemeenteBelangen Raalte ben ik bestuurslid, penningmeester, kandidaat raadslid en fractieondersteuner. Ik vind het belangrijk dat de gemeente naast haar inwoners staat en met hen meedenkt en hen zo nodig helpt om te verwezenlijken wat zij als inwoners graag willen. Op deze wijze zullen de inwoners meer invloed krijgen en raken zij vanzelf betrokken bij hun leefgebied. Samen optrekken kweekt meer respect en vertrouwen; kennis delen. Communicatie gaat vooraf aan participatie.

Vanuit de cliëntenraad Carinova (thuis- en woonzorg) ben ik beleidsadviseur voor de Raad van Bestuur. Ook ben ik lid van de begrotingscommissie/jaarrekening. Ik heb extra deskundigheid op het gebied van zorg en beleid.

Bij de omnivereniging SV Raalte ben ik voorzitter en penningmeester van de afdeling gymnastiek. Ook geef ik gymtraining.

De stichting N35 Raalte Rechtdoor waakt voor het behoud van het landschappelijk karakter van Ramele. Vanuit mijn taak als bestuurslid overleg ik over de verkeersstructuur met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten.”

Logo's van partners