Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Ondersteuning voor ondernemers en inwoners in het buitengebied

Portretfoto's van Monique van Schagen, Yvonne In ’t Veld, Niek Oude Scholten, Bert Aman en Piet Dolman

In het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte spelen veel zaken tegelijkertijd. Misschien heb je vragen of wil je je verhaal kwijt, maar bij welk loket moet je zijn?

Inwoners en ondernemers kunnen een beroep doen op een contact- en vertrouwenspersoon buitengebied, erfcoach of kavelruilcoördinator. Door deze ondersteuning bevorderen de gemeenten dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland.

Contact- en vertrouwenspersoon buitengebied

Bewoners en ondernemers in de gemeente Raalte die vragen hebben of hun verhaal willen doen over hun bedrijf of privésituatie kunnen contact opnemen met de onafhankelijke contact- en vertrouwenspersoon voor het buitengebied, Monique van Schagen. Je kunt met allerhande vragen over wet- en regelgeving, over actuele ontwikkelingen, ingrijpende gebeurtenissen, of over ondersteuningsmogelijkheden bij haar terecht. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Monique van Schagen is bereikbaar via 06 - 83 89 05 97 en monique.van.schagen@raalte.nl.

Erfcoaches

In het buitengebied van Salland zijn 2 erfcoaches actief: Yvonne en Niek. Bij hen kunnen erfeigenaren terecht met vragen over onderwerpen als vergroening en landschappelijke inpassing van het erf, transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie, duurzaamheid, agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen, asbestsanering, veiligheid of sociale knelpunten. Ook de gesprekken met de erfcoaches zijn gratis.

De erfcoaches zijn bereikbaar via:

Kavelruilcoördinatoren Salland

Behoefte aan kavelruil? Neem dan contact op met één van de 2 kavelruilcoördinatoren in Salland: Piet Dolman of Bert Aman. Zij zijn betrokken bij het initiatief Kavelruil Salland. 

Kavelruil Salland houdt in dat initiatieven voor kavelruil ondersteund kunnen worden. Ook is het mogelijk om, mocht je grond willen verkopen, dit via de kavelruil Salland te doen. Daarmee word je ontzorgd, waarbij wel de wensen voor toedeling aan belanghebbenden kunnen worden meegenomen. Zodat landbouwgrond bij boeren terechtkomt die willen blijven boeren. Kavelruil kan geweldig helpen bij het halen van de opgaven vanuit het PPLG, het provinciaal programma landelijk gebied. Maar ook los daarvan is verbetering van de verkaveling altijd interessant.

Mocht je een idee hebben voor ruiling van gronden, neem dan contact op met één van de kavelruilcoördinatoren:

Mailen kan ook naar kavelruil@pratensis.nl.

 

Logo's van partners