Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Lokale Actie Groep

De uitvoering van Leader-De Kracht van Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, cultuur, zorg en overheden (gemeenten en waterschappen).

Heb jij een projectidee op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid of economie? Dan kun je dit idee voorleggen aan de LAG. Die maakt een inschatting of het project kans maakt op een Leaderbijdrage. Lees alles over de procedure, de voorwaarden en hoe je een idee kunt voorleggen.

Wil je weten wie er lid van de LAG zijn? Onder Wie zijn wij vind je de persoonlijke pagina’s van de leden van de LAG.

Logo's van partners