Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Privacyverklaring De Kracht van Salland

De Kracht van Salland moet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw persoonsgegevens.

Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt sinds 25 mei 2018.

Als je gebruik maakt van diensten of producten van De Kracht van Salland, hebben wij gegevens van je nodig. Die gegevens kunnen zijn je naam, geboortedatum, adresgegevens of e-mailadres. Je geeft de gegevens aan ons via bijvoorbeeld een formulier op deze website of in een telefoongesprek.

Waarom heeft De Kracht van Salland jouw gegevens nodig?

De Kracht van Salland heeft jouw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

  • je aanvraag te beoordelen;
  • je in te schrijven voor een Salland Café;
  • een nieuwsbrief te verzenden;
  • contact met je op te nemen;
  • iets bij je te bezorgen;
  • te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van je. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

De Kracht van Salland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Jouw gegevens delen met anderen

Wij delen jouw gegevens uitsluitend met andere organisaties, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Kracht van Salland blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Gegevens van kinderen

De Kracht van Salland wil geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker op onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkom je dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder je toestemming.

Jouw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar webredactie@deventer.nl.

Beveiliging van jouw gegevens

De Kracht van Salland neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch de indruk dat wij uw gegevens niet goed beveiligen? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kijk je op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw websitebezoek

Op deze website gebruiken wij technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast je surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee verbeteren wij onze dienstverlening. Je kunt je afmelden voor de cookies. Je stelt uw internetbrowser dan zo in, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van je browser.

Logo's van partners