Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Het Annahuis

Het Annahuis is het gemeenschapshuis van de Protestantse Gemeente Raalte. Het gebouw wordt gebruikt ter ondersteuning van de geloofsgemeenschap.

De organisatie wil een 'kerk naar buiten' zijn. Daar hoort de doelstelling bij dat het Annahuis steeds meer een plek van ontmoeting en verbinding wordt voor alle inwoners van de gemeente Raalte.

Dit Leaderproject betreft het uitbreiden en verduurzamen van Het Annahuis als ontmoetings- en verbindingscentrum. Dit is nodig omdat steeds meer doelgroepen van het Annahuis gebruikmaken. Deze aanpassingen maken het gebouw multifunctioneel, toekomstbestendig en duurzaam, zodat het Annahuis een plek voor ontmoeting en verbinding wordt voor álle inwoners van de gemeente Raalte.

Het Annahuis in Raalte krijgt een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeente Raalte. De bijdrage is bedoeld voor de uitbreiding en verduurzaming van het ontmoetingscentrum. Het project draagt bij aan een vitaal en duurzaam Salland. De Protestantse Gemeente Raalte ‘Het Annahuis’ ontvangt een Leaderbijdrage van € 100.000 (50% van EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Raalte). De totale kosten zijn ongeveer € 211.000. Bij alle Leader projecten is de eigen bijdrage van de initiatiefnemer minimaal de helft van de kosten.

Zie ook de website annahuisraalte.nl.

Logo's van partners