Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Deltaplan agrarisch water / Zoetwater Oost-Nederland (DAW/ZON)

In de toekomst komen droge en warme zomers steeds meer voor, maar ook de kans op wateroverlast door hoosbuien neemt toe. In het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) werken we aan oplossingen en maatregelen om in de toekomst minder last te hebben van droogte.

De partners uit Salland Deal nemen infrastructurele maatregelen, zoals het project IJsseldijk. Voor agrariërs die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst is er subsidie beschikbaar om bijvoorbeeld het watervasthoudend vermogen op de bedrijven te verbeteren.

Subsidie voor maatregelen

Voor een goede ruwvoerproductie is een goede waterhuishouding onontbeerlijk. Om voorbereid te zijn op de toekomst, want we verwachten meer droge zomers, zijn er vaak maatregelen nodig, maar investeren in droogte-aanpak is kostbaar. Vanuit het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is er in Salland (en andere regio’s) geld beschikbaar om maximaal 40% subsidie te ontvangen op een maatregel.
Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld boerenstuwen en peilgestuurde drainage, maar ook bodemverbeteringen ten gunste van de vochthuishouding. Bekijk op welke maatregelen je subsidie kunt ontvangen.

Keukentafelgesprek aanvragen

Goed bodembeheer vraagt om maatregelen van jou als ondernemer en soms ook investeringen. Welke ideeën heb je om opbrengsten te verbeteren en verliezen te beperken? Welke stappen kun je nemen en kun je daarbij (financiële) ondersteuning gebruiken? Of zou je graag de effecten van maatregelen nader toegelicht zien? Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan bij LTO-Noord. Samen maak je een concreet bedrijfswaterplan voor de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf.

Meer informatie: LTO-Noord via 088 – 88 86 631 of DAW@ltonoord.nl.

Logo's van partners