Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Integrale aanpak 11 waterlichamen in Salland

Voor de periode 2014-2020 heeft het waterschap de herinrichting van een aantal waterlichamen op het programma staan, zodat er in Salland voldaan wordt aan verschillende wateropgaven.

Het waterschap betrekt grondeigenaren en gebruikers van gronden bij de plannen. Zo ontstaat een integrale aanpak en combinatie met kavelruilmogelijkheden en doelen vanuit DAW/ZON, agrarische natuurbeheer en groen en blauwe diensten.

Door wie?

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan deze integrale aanpak in samenwerking met provincie Overijssel, LTO Salland en grondeigenaren en gebruikers van gronden.

Bekijk meer informatie op de projectenkaart van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Logo's van partners