Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Kom naar de activiteiten Salland Boert en Eet Bewust

Salland Boert en Eet Bewust probeert actief de verbinding met burgers te zoeken. Dit doen zij door middel van social media, burgers uit te nodigen op de boerderij en door activiteiten te organiseren.

De komende tijd worden verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd door deelnemers van Salland Boert en Eet Bewust.

  • Fietstocht in samenwerking met LTO Salland – 29 mei in omgeving Wijhe, Liederholthuis in Herxen.
  • Opening stadsboerderij Heerlijkheid Linde – 26 mei in Schalkhaar.
  • Campina open Boerderijendag – 6 juni in Deventer.
  • Boeren Pelgrimstocht – 11 juni in Haarle.
  • Zomeractiviteiten – zomermaanden, bij verschillende deelnemers in Salland.
  • Expeditie Salland Boert en Eet Bewust – mei tot en met augustus in omgeving Heeten.
  • Tour de Sallandse Boer – jaarrond in omgeving Wijhe.

Dichter bij elkaar

Het doel van ‘Salland Boert en Eet Bewust’ is om voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar te brengen. In Nederland is nu nog minder dan 1% van de beroepsbevolking als agrariër actief. Deze kleine groep zorgt voor het voedsel, waardoor ook de andere 99% verzekerd is van veilig en verantwoord voedsel. 

Gehoord en gewaardeerd

Boeren hebben ruimte nodig om te kunnen blijven ondernemen. Daarom is het belangrijk dat die ruimte er is en dat boeren gehoord, maar zeker ook gewaardeerd worden door burgers. Betere en intensievere contacten moeten leiden tot (meer) wederzijds begrip en waardering. Dat werkt naar 2 kanten; de burger krijgt een beter beeld van de agrarische sector, door het eerlijke verhaal van de boer. De boer zelf begrijpt beter wat burgers belangrijk vinden.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.sallandboerteneetbewust.nl/activiteiten voor meer informatie en kom ook naar de activiteiten!

Logo's van partners