Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Het laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws over De Kracht van Salland.

Spring naar einde van Recente berichten

Diversiteit aan veldexperimenten in GLB-pilot Salland

In Salland experimenteren 22 boeren met veldmaatregelen in de GLB-pilot Motiverend belonen in Salland.

Erfcoach staat ook dit jaar voor je klaar

Erfcoaches Niek Oude Scholten en Yvonne in ’t Veld, staand in een koeienstal

In de afgelopen jaren hebben de erfcoaches aan vele keukentafels mogen plaatsnemen. Zo hebben zij al veel boeren en andere erfeigenaren geholpen bij het zetten van stappen bij de ontwikkeling van hun erf en/of bedrijf, in welke richting dan ook.

Salland Café Verslingerd aan Smakelijk Salland

Op maandag 26 februari van 12.00 tot 16.00 wordt het Salland Café ‘Agrotoerisme, landschapsbiografie en Sallandse streekproducten’ gehouden.

KrachtvanSalland-cheque: ondersteuning voor lokaal initiatief in Salland

In 4 regio’s in Overijssel helpen de initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen.

Aan de slag met extensiveringsregeling van het Rijk in Salland

In 2024 komt er een nieuwe subsidieregeling van het Rijk beschikbaar voor melkveehouders in de omgeving van Natura2000 gebieden. In Salland gaat het dan om de N2000 gebieden bij de IJssel (N2000 Rijntakken) en het Boetelerveld.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
LEADER Salland gaat weer open èn verwelkomt coördin... 29 januari 2024 om 20:00
Vacature Leadercoördinator 17 november 2023 om 10:16
Kavelruil in Salland 17 november 2023 om 09:59
En opeens hadden we heel veel piekbelasters in Salland 11 november 2023 om 20:47
5 Sallandse projecten van start met Leaderbijdrage 05 juni 2023 om 20:50
KrachtvanSalland-cheque: € 25.000 verdeeld over 28 ... 05 juni 2023 om 20:37
Kom naar de activiteiten Salland Boert en Eet Bewust 02 mei 2022 om 20:50
Spring naar begin van Oudere berichten
Logo's van partners