Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Asbest eraf, zon erop

Op veel (boeren)erven in Overijssel staan schuren met asbestdaken. Door strengere regelgeving, gezondheidsrisico’s en steeds meer terughoudende verzekeraars, wordt de noodzaak om een asbestdak te vervangen groter.

Wat een voordeel daarbij kan zijn is dat veel van die daken prachtig gelegen zijn ten opzichte van de zon en daardoor geschikt zijn voor het opwekken van energie via zonnepanelen.

Subsidieregeling

Zonnepanelen mogen niet op een asbestdak worden geplaatst. De combinatie asbest eraf en zon erop biedt mogelijkheden. Provincie Overijssel biedt hier hulp bij via de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’. De subsidie is beschikbaar voor eigenaren van een asbestdak of asbestdaken in Overijssel voor het verwijderen en afvoeren van een dak dat asbestplaten of asbestleien bevat in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Zo kun je als erfeigenaar bijdragen aan een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving en tegelijkertijd duurzame energie opwekken.

Voorwaarden en meer informatie

De subsidie mag maximaal 1 keer worden aangevraagd met een maximaal bedrag van € 5.000. De sluitingstermijn van 30 november 2024 kan vervroegd worden als het budgetplafond is bereikt.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Het asbestdak ligt in Overijssel en heeft een oppervlakte van minimaal 35 m2.
  • Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.
  • De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak.
  • Het aantal geplaatste zonnepanelen moet voor minimaal 95% voorzien in het eigen elektriciteitsverbruik.

Kijk voor meer informatie op www.nieuweenergieoverijssel.nl. Via regelen.overijssel.nl (zoek op: asbest eraf en zon erop) kunt u de subsidie aanvragen en meer informatie vinden over de voorwaarden. 

Erfcoach voor vragen over de toekomst

Erfeigenaren hebben vaak met veel meer te maken dan alleen de sanering van het asbestdak of wensen voor energiebesparing. Er zijn vaak aanvullende vraagstukken over de toekomst, zoals bedrijfsopvolging, doorontwikkeling van het bedrijf of sloop van opstallen. Dan kan de erfcoach uitkomst bieden. Kijk op www.erfcoachoverijssel.nl voor een erfcoach bij u in de buurt. Een afspraak maken voor een kosteloos en vertrouwelijk keukentafelgesprek is heel eenvoudig!

Logo's van partners