Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Toekomst voor ons (Sallands) platteland

Het landelijk gebied van Salland is in beweging.

In het kader van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) worden de mogelijkheden verkend om het perspectief voor de landbouw, economische ontwikkeling en een goede staat van de natuur te stimuleren. Binnen én buiten het PPLG om starten initiatieven die hieraan bijdragen. Ondernemers, organisaties en overheden zoeken elkaar met grote regelmaat op om de uitdagingen in kaart te brengen en de kansen te benutten. Lees meer over het PPLG. In Salland doen we het samen en willen we ook graag leren van elkaar. Daar organiseren we dan ook bijeenkomsten voor. Afgelopen weken waren er twee veldbezoeken.

Kennisdeling vanuit de koploperprojecten

Vanuit het PPLG lopen er op dit moment in Salland 4 zogenaamde koploperprojecten waarin in een gebied gekeken wordt hoe de verschillende doelen van het PPLG gezamenlijk gehaald kunnen worden. Vanuit de koploperprojecten is er veel kennis en ervaring aanwezig en tijdens een middag op landgoed ’t Rozendael werd deze kennis gedeeld met betrokken organisaties. Duidelijk is dat geen enkele project hetzelfde is.

Samenwerking centraal bij Oostermaet-project

In Salland hebben we flinke uitdagingen als het gaat om het vasthouden van water en het tegengaan van verdroging. Tijdens een vergadering van de gebiedstafel PPLG Salland is een bezoek gebracht aan het Oostermaet project van IJssellandschap. IJssellandschap presenteerde de voortgang van dit project waarbij acties ondernomen worden om een natuurgebied klimaatbestendig te maken door bijvoorbeeld sloten te dempen en naaldbomen te vervangen door loofbomen. Ook lieten ze zien dat vanaf het begin van een project de nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de boeren en waterschap belangrijk is om de waterhuishouding in een gebied af te stemmen

Er zijn overal initiatieven om samen de toekomst voor ons platteland vorm te geven. Mooi om te zien dat daar samenwerking in gevonden wordt.

Logo's van partners