Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Salland Loont organiseert de transactie

Hoe boer je zo dat jouw maatschappelijke prestaties worden beloond? Waar regel je dit en welke zekerheid heb je voor de lange termijn? Allemaal vragen waarvoor boeren in de toekomst kunnen aankloppen bij 1 loket. Dat is de gedachte van Salland Loont.

Van toekomst naar het nu

Er komt veel op boeren af aan wet- en regelgeving. Vanuit het Rijk, de provincie, de gemeente maar ook van bijvoorbeeld het waterschap. Als agrariërs bijvoorbeeld met biodiversiteit aan de slag willen op het bedrijf, is het nu nog onduidelijk waar ze hiervoor terecht kunnen. Als we als maatschappij van boeren vragen om minder op productie te sturen en meer op maatschappelijke prestaties, dan moet dat ook geregeld worden. Met geld, een solide systeem, goede contracten en een betrouwbare partner. Tot zover de toekomst. In Salland proberen we die alvast dichter naar het nu te halen, naar het erf, de boer en de inwoner. 

Een vorm van landbouw dus, waar de natuur en het landschap onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Waar naast productie ook ruimte is voor maatschappelijke diensten als biodiversiteit. Maar om boerenbedrijven echt te veranderen, moet er in de lange termijn geïnvesteerd worden. Het geld komt nu uit veel verschillende potjes en fondsen. Vanuit de provincie, gemeente, natuurorganisaties. Al dat geld is tijdelijk en vaak ook bestemd voor bepaalde projecten. Dat betekent dat boeren niet structureel kunnen inzetten op biodiversiteit en op bedrijfsverandering in het algemeen. Dat is waar Salland Loont naar toe werkt: perspectief bieden voor de lange termijn door middel van een fonds. Daarvoor moeten bestaande partijen wel met elkaar gaan samenwerken. 

Samenwerking

Binnen Salland Loont zetten Stichting IJssellandschap, Landschap Overijssel, LTO Noord afdeling Salland en het Collectief Midden-Overijssel gezamenlijk stappen richting een organisatie die vraag en aanbod van maatschappelijke diensten gaat organiseren. Gezamenlijk zitten zij in de Stuurgroep Salland Loont: "We doen dit, omdat we de transitie richting een duurzamer landbouwsysteem, die in Salland al een tijd op gang is, willen versnellen. We onderzoeken binnen Salland Loont hoe we in het gebied gaan samenwerken door juist gebruik te maken van bestaande structuren. We willen het zo organiseren dat er 1 loket of aanspreekpunt komt waar de boer alles rond maatschappelijke diensten op een plek kan regelen."

Bouwen op resultaten uit het verleden

In Salland hebben we al veel kennis en ervaring met de gebiedsgerichte aanpak opgedaan via LandvanWaarde, groenblauwe diensten via Kostbaar Salland en agrarisch natuurbeheer via het Agrarisch Natuur Collectief Midden-Overijsel. Structuren ligger er al, er is samenhang in het gebied en een gebiedsidentiteit. Mensen weten elkaar te vinden. De vraag om door te gaan met deze gebiedsgerichte aanpak komt uit het gebied en vanuit de gedachte niet over de boer te praten, maar met de boer. Met Salland Loont willen we het de boer makkelijker maken om van een productiegerichte manier van werken over te gaan op een manier, waarbij boeren naast agrarische producten ook maatschappelijke diensten leveren. Voor deze diensten worden de ondernemers betaald, waardoor dit onderdeel van het verdienmodel kan worden. 

In 1e instantie richt Salland Loont zich op diensten op het gebied van biodiversiteit, water, klimaat, bodem en landschap.

Logo Collectief Midden Overijssel, Agrarisch Natuurbeheer
ijssellandschap
Logo Landschap Overijssel
LTO Noord
Logo Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
provincie Overijssel
Logo's van partners