Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

KrachtvanSalland-cheque: ondersteuning voor lokaal initiatief in Salland

In 4 regio’s in Overijssel helpen de initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen.

Ook is er vanaf 5 februari 2024 een regeling open voor inwoner(s) van Salland met kleinschalige sociale initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt: de KrachtvanSalland-cheque. Het budget voor deze ‘KrachtvanSalland-cheque’ is maximaal € 1.000 per aanvraag. Je dient je aanvraag in vóór 19 maart 2024. En uiterlijk 26 april 2024 krijg je uitsluitsel of de bijdrage wordt toegekend. De afgelopen 5 jaar zijn meer dan 130 mooie Sallandse initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque.

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. In Salland is dit jaar € 25.000 beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit.

Initiatievencoach Salland

In Salland is Giny Hoogeslag de initiatievencoach. Zij werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn. 

Meer info of vragen?

Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op de pagina Initiatievencoach Salland. Daar vind je ook de initiatieven die al eerder een cheque ontvingen. Niet verplicht, maar wel handig: eerst contact opnemen met Giny Hoogeslag, via telefoonnummer 06 - 13 48 89 37 of e-mailadres g.hoogeslag@overijssel.nl.

Logo's van partners